Research sessie Ilse van Rijn
dinsdag 29 april

Op dinsdag 29 april van 14.00-17.00 uur zal Ilse van Rijn, Van Eyck lecturer, de eerste research-sessie in een reeks leiden, die als rode draad Roland Barthes’ boek How To Live Together neemt. De sessies zullen zowel zijn werkwijze en de verschillende vormen van collectiviteit die Barthes voorstelt, bevragen.
Aansluitend geeft Ilse om 17.30 uur een lezing.
Locatie: Auditorium

Research session Ilse van Rijn
Tuesday 29 April

On Tuesday 29 April from 2:00 – 5:00 p.m.,Ilse van Rijn, Van Eyck lecturer, will lead the first research session in a series taking as a red thread Roland Barthes’s book How To Live Together. The sessions will question both his method and the forms of collectivity Barthes proposes.
Subsuquently, at 5:30 p.m. Ilse will give a lecture.
Location: Auditorium

OUR NEW WEBSITE WILL BE ONLINE SOON!

image

CALL FOR APPLICATIONS NEARCH PROJECT ART & ARCHAEOLOGY 
'THE MATERIALITY OF THE INVISIBLE'
Deadline: 1 May 2014

The Van Eyck invites visual artists with a strong interest in archaeology as a method for their own artistic practice to apply for a fellowship for a period of 6 months in the framework of “NEARCH - New scenarios for a community-involved archaeology”.

We are proud to say that the Van Eyck is a partner of NEARCH, a prestigious European project-based network of archaeological institutes and university departments. NEARCH is funded by the EU through 2018.  We are convinced that with all differences visual artists and archaeologists share many similar attitudes, modes of thought and outlooks – amongst them the importance of looking, researching, finding, creating, interpreting, presenting.

THE MATERIALITY OF THE INVISIBLE is one of the themes the partners of NEARCH aim to explore. This theme offers a hitherto unknown opportunity to research in practice the interaction between artists and archaeologists, to work together in close confines, to profoundly exchange information and to thoroughly questioning both professions in an age of change and fluctuating cultural attitudes.
In 2017 an exhibition and symposium is planned to unveil the outcome of this process to an international audience of professionals and non-professionals alike.

The starting point for this fellowship is the idea that all that is visible expresses what is invisible – be it a photograph, a house, a fragment, a day in my life, an artwork, a car in the street.  And, similarly, all that is material stresses its immateriality - be it a ruin, a beam of light, a polished surface, a movie, a church. This is the tension of THE MATERIALITY OF THE INVISIBLE and of the working processes of artists and archaeologists.

What we are offering:

  • 4 positions at the Van Eyck for a period of 6 months with the possibility of an extension depending on your project. The starting date will be fixed in mutual agreement 

  • A monthly stipend, a studio and a working budget

  • A travel budget to visit excavations and to collaborate closely with one of NEARCH’s partners

  • The support of Jan van Eyck’s advisors, the use of its Labs and its multidisciplinary community

  • Participation in the general meetings with NEARCH’s partners

  • Presentation of your work at the 2017 exhibition

All potential applicants must apply before 1 May 2014. For more information about the application procedure: click here

The NEARCH programme brings together the following research organizations, universities and European cultural institutions :

Aristotle University of Thessaloniki (Greece ) Heritage Institute of Science - National Research Council (Spain ), Institute of artistic, cultural and natural heritage of the Emilia -Romagna region (Italy); Culture Lab (Belgium ) Faculty Archaeology at the University of Leiden (Netherlands ) Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland ), Archaeology Data Service , University of York ( UK ) German Archaeological Institute (Germany ), Jan van Eyck Academie (Netherlands ) CENTQUATRE - Paris ( France ), University of Oxford ( UK ), University of Gothenburg (Sweden). - Associated Partners : Archaeology Unit of the city of Saint- Denis , EAA - European Association of Archaeologists , ICAHM - International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management.

For more information on the NEARCH project: click here

Sanne Vaassen in Beating around the bush #2
Bonnefantenmuseum Maastricht, opening 24 april

Van Eyck deelnemer Sanne Vaassen toont werk in de tentoonstelling Beating around the bush, het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefantenmuseum in 2014 op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. In vier episodes zullen zowel de vaste waarden als de ‘stille reserve’ van de collectie in een dialoog worden gebracht met nieuwe en voorgestelde aankopen. Daarnaast zullen interventies in de vorm van kleine solopresentaties functioneren als spiegels waarin nieuwe inhoudelijke inzichten en perspectieven zich kunnen aandienen. Iedere episode heeft een andere thematische invalshoek waarbij de afzonderlijke kunstenaarspraktijken en de museumverzameling als geheel met omtrekkende bewegingen wordt verkend.

In Beating around the bush Episode #2 gaat de aandacht uit naar de wijze waarop verschillende noties van materialiteit, zintuiglijkheid en inhoudelijke betekenis zich in de beeldende kunst tot elkaar kunnen verhouden. Terwijl in Episode #1 de figuratieve beeldtaal overheerste, voert in deze episode abstractie de boventoon. Deze tentoonstelling laat zien hoe kunstenaars zich oriënteren op fundamentele esthetische aspecten van vorm, kleur, materiaal, volume, licht en geluid, en hoe de daaruit voortvloeiende kunstwerken zich kunnen manifesteren als voertuigen van verbeelding, mentale verdieping en zelfs kritiek.

Met kunstwerken van: Tony Cragg, Johan Creten, István Csákány, René Daniëls, Richard Deacon, Jan Dibbets, Bob Eikelboom, Guido Geelen, Mary Heilmann, Camille Henrot, Pierre Huyghe, Gary Hume, Suchan Kinoshita, Ien Lucas, Marijn van Kreij, Sol LeWitt, Mark Manders, Rebecca Morris, Chaim van Luit, Robert Mangold, Katja Mater, Lei Molin, Hermann Nitsch, Navid Nuur, Laura Owens, Antonietta Peeters, Robert Ryman, Lara Schnitger, Richard Serra, Peter Struycken, Joëlle Tuerlinckx, Sanne Vaassen, Evi Vingerling.

Beating around the bush
Bonnefantenmuseum, Maastricht
Opening: 24 april 18.00 - 20.00
Tentoonstelling: 25 april – 16 juni 2014
Meer info: http://www.bonnefanten.nl/

Sanne Vaassen in Beating around the bush #2
Bonnefantenmuseum, Maastricht, opening 24 april 

Van Eyck participant Sanne Vaassen shows work in the exhibition Beating around the bush, the exhibition programme started in  2014, in which the Bonnefantenmuseum will be presenting its collection in an investigative way. In four episodes, both the fixed values and the ‘quiet reserve’ of the collection will be brought into dialogue with new and proposed acquisitions. In addition, interventions in the form of small solo presentations will function as mirrors to reflect new content-related insights and perspectives. Each episode has a different thematic angle, through which the individual artists’ practices will be explored, as well as the museum collection as a whole and associated movements. 

In Beating around the bush Episode #2, the focus is on the way in which different notions of materiality, sensory perception and meaning can relate to one another in visual art. Whereas figurative art dominated Episode #1, the emphasis in this episode is on abstraction. This exhibition shows how artists can explore fundamental aesthetic aspects of form, colour, material, light and sound, and how the resulting artworks can manifest themselves as vehicles of imagination, mental depth and even criticism.

With artworks of: Tony Cragg, Johan Creten, István Csákány, René Daniëls, Richard Deacon, Jan Dibbets, Bob Eikelboom, Guido Geelen, Mary Heilmann, Camille Henrot, Pierre Huyghe, Gary Hume, Suchan Kinoshita, Ien Lucas, Marijn van Kreij, Sol LeWitt, Mark Manders, Rebecca Morris, Chaim van Luit, Robert Mangold, Katja Mater, Lei Molin, Hermann Nitsch, Navid Nuur, Laura Owens, Antonietta Peeters, Robert Ryman, Lara Schnitger, Richard Serra, Peter Struycken, Joëlle Tuerlinckx, Sanne Vaassen, Evi Vingerling.

Beating around the bush
Bonnefantenmuseum, Maastricht
Opening 24 April, 6 - 8 p.m.
tentoonstelling 25 april – 16 June 2014
More info: http://www.bonnefanten.nl/

image

U bent van harte uitgenodigd om te kijken, te lezen, te luisteren en te dansen op het Van Eyck lentefeest en de opening van:

AAN DE RAND VAN HET PLATEAU – 7 muren en 1 gedicht

Met muziek van:
KRAAI – jazz, electronics en audio visuals

Een van de gedichten die Erik Lindner schreef tijdens zijn verblijf als poet-in-residence op de Van Eyck is het uitgangspunt voor muurschilderingen en -werken van: Aukje Koks, Gijs Frieling & Job Wouters, Kim Habers, Peter Vos, Stephan Keppel.

De tentoonstelling is een hommage aan de verscheidenheid van de kunst, de poëzie, de potentie van de muur, een welkom voor de nieuwe deelnemers en bovenal een feest voor iedereen.

Opening: donderdag 17 april 17.00 tot 19.30 uur
KRAAI vanaf 17.45 uur

Tentoonstelling:
18 april –  6 juni 2014 
ma t/m vrij 9.00 – 18.00 uur

You are warmly invited to observe, read, listen and put on your dancing shoes at Van Eyck’s spring party and the opening of:

AT THE EDGE OF THE PLATEAU – 7 walls and 1 poem

With musical accompaniment by:
KRAAI – jazz, electronics and audio-visuals

Starting point for the murals and wall works is a poem by Erik Lindner that he composed as poet in residence at Van Eyck. Contributing artists are: Aukje Koks, Gijs Frieling & Job Wouters, Kim Habers, Peter Vos, Stephan Keppel.

The exhibition pays tribute to the diversity of art, poetry and a wall’s potentials. It is further a welcoming act to the new participants and above all a moment of celebration for all. 

Opening: Thursday 17 April 5 – 7:30 p.m.
KRAAI from 5:45 p.m. onwards

Exhibition:
18 April - 6 June 2014
Mon – Fri: 9 a.m. – 6 p.m.

Lezing Katell Jaffrès
15 april, 17.30 uur

Katell Jaffrès, curator in het Palais de Tokyo, Parijs, geeft op dinsdag 15 april om 17.30 uur een lezing in het auditorium van de Van Eyck.
U bent van harte welkom!

Meer informatie:  http://www.palaisdetokyo.com/

Lecture Katell Jaffrès
15 April, 5:30 p.m.
Katell Jaffrès, curator in Palais de Tokyo, Paris, will give a talk on Tuesday 15 April at 5:30 p.m. in the auditorium of the Van Eyck.

You’re more than welcome to join us!

More information:  http://www.palaisdetokyo.com/

Lezingenserie Moving Images of Speculation #5: Artistic (Non)Labour and its Discontents
14 april 11-17 uur, Rotterdam

Op maandag 14 april wordt een lezingenserie georganiseerd door Marina Vishmidt, Anthony Iles en Van Eyck deelnemers Rachel O’Reilly en Jelena Vesić in het Piet Zwart Instituut, Rotterdam, binnen het kader van het Moving Images of SpeculationIn-Lab. Dit In-Lab is in 2013 opgestart aan de Van Eyck en is een artistiek onderzoek waarin een inventaris wordt gemaakt van het postfilmisch bewustzijn tegen de achtergrond van de financiële crisis.

14 April 2014 van 11.00 – 17.00 uur

Piet Zwart Institute Master Fine Art
Karel Doormanhof 45
3012 CJ Rotterdam

Voor meer informatie zie link 

Lecture series Moving Images of Speculation #5: Artistic (Non)Labour and its Discontents
14 April 11 a.m. – 5 p.m., Rotterdam

On Monday 14 April, a lecture series will be organized by Marina Vishmidt, Anthony Iles, and Van Eyck participants Rachel O’Reilly and Jelena Vesić at the Piet Zwart Institute in Rotterdam, within the framework of the Moving Images of SpeculationIn-Lab. Moving Images of Speculation is an artistic-theoretical research In-Lab of the Jan Van Eyck Academie exploring contemporary links between post-cinematic form and finance. 

14 April 14 from 11 a.m. – 5 p.m.

Piet Zwart Institute Master Fine Art
Karel Doormanhof 45
3012 CJ Rotterdam

For more information, click on the following link

Presentaties dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 april

Op dinsdag 8 april om 12.30 uur zal adviseur Susanne Kriemann, een presentatie geven in het auditorium van de Van Eyck. Op woensdag 9 april om 12.30 uur zal adviseur Hans-Christiaan Dany hetzelfde doen. Op donderdag 10 april zullen adviseur Barbara Visser en Juha van ‘t Zelfde, artistiek directeur van Lighthouse in Brighton, beide een presentatie geven van 12.00 – 13.00 uur in het auditorium. Om 17.30 uur tenslotte, zullen Alexis BlakeDario D’Aronco en Kym Ward, drie nieuwe deelnemers aan de Jan van Eyck academie, hun werk en ideeën presenteren. Aansluitend wordt samen gegeten.
Iedereen van harte welkom!

Het etentje kost €6,- per persoon. Reserveren bij kok Jeffrey Kuckelkorn: kuckelko@xs4all.nl  / 06.51 09 86 19

Presentations Tuesday 8, Wednesday 9 and Thursday 10 April

On Tuesday 8 April, advisor Susanne Kriemann will give a presentation at 12:30 p.m. in the auditorium of the Van Eyck. On Wednesday 9 April at 12:30 p.m. it’s advisor Hans-Christiaan Dany's turn. On Thursday 10 April, advisor Barbara Visser and Juha van ‘t Zelfde, artistic director of Lighthouse in Brighton, will both give a talk from 12:00 -1 p.m. in the auditorium. At 5:30 finally, Alexis BlakeDario D’Aronco and Kym Ward, three new participants at the Jan van Eyck academie, will present their works and ideas, followed by a dinner. You’re more than welcome to join us!

Dinner for €6,- per person. Reservations can be made through our cook Jeffrey Kuckelkorn: kuckelko@xs4all.nl  / 06.51 09 86 19

Presentaties donderdag 3 april
Elke week geven een of meerdere deelnemers of (gast)adviseurs een presentatie. Op donderdag 3 april van 17.30 tot 19.00 uur houden Valentijn Byvanck. directeur Marres, Saskia van Stein, directeur Bureau Europa en Tonnus Oosterhoff, de nieuwe  Van Eyck poet-in-residence, een lezing in het auditorium van de Van Eyck. 

Presentations Thursday 3 April 
Each week one or more participants or (guest)advisors give a presentation. On Thursday 3 April from 5:30 to 7 p.m. Valentijn Byvanck, director Marres, Saskia van Stein, director Bureau Europa and Tonnus Oosterhoff, the new Van Eyck poet-in-residence, will give a talk in the auditorium of the Van Eyck. 

image

Lecture Joseph Vogl
Debts from the Future. On the Spectre of Capital
28 March at 5 p.m.

Van Eyck is pleased to organize a special lecture and public discussion with German philosopher Joseph Vogl, on his recent work The Spectre of Capital – a ghost story set in the economic system of tomorrow.

Following the immense success of his book in Germany and the recent launch of its Dutch translation, Vogl will speak for the first time in Maastricht, unfolding his expertise as a literary scholar as a means to formulate a sharp market critique.

In line with his widely distributed publication Über das Zaudern (On Tarrying), this is a rare opportunity for members of the public interested or working in the fields of art, literature, and economics.

Joseph Vogl is a German philosopher, Professor of German Literature, Cultural and Media Studies at the Humboldt-University of Berlin and a permanent visiting professor at Princeton University. Recent publications include: Über das Zaudern (2007), Soll und Haben. Fernsehgespräche (2009 co-author, Alexander Kluge), and Das Gespenst des Kapitals (2010), translated into Dutch as Het spook van het kapitaal by Uitgeverij Boom in December 2013.

Debts from the Future. On the Spectre of Capital is an event developed and produced by Sonja Lau, independent curator and participant at the Van Eyck, taking place in the context of the Van Eyck Moving Images of Speculations In-Lab.

The lecture and discussion is free and will be held in English 
Location: Auditorium van Eyck, 28 March, 5 p.m.

Sometimes Something Happens, Galerie Fons Welters, Amsterdam
15 maart -12 april

Tentoonstelling Sometimes Something Happens met werk van Van Eyck deelnemers Charbel-joseph H. Boutros, Rodrigo Hernández , Thomas I’Anson, Dongyoung Lee en Vincent Verhoef

Sometimes Something Happens, Galerie Fons Welters, Amsterdam
15 March - 12 April

Exhibition Sometimes Something Happens with work of Van Eyck participants Charbel-joseph H. Boutros, Rodrigo Hernández , Thomas I’Anson, Dongyoung Lee and Vincent Verhoef

Charbel-joseph H. Boutros, Rodrigo Hernández, Oscar Santillan in Moules, Oeufs, Frites… in The Ridder, Maastricht

Doorlopende tentoonstelling met werk van Van Eyck deelnemers Charbel-joseph H. Boutros (LB), Rodrigo Hernández (MX), Oscar Santillan (EC) en werk van Marcel Broodthaers (BE), Thomas Grünfeld (DE), Sofia Hultén (DE), William Hunt (GB), Astrid Mingels (NL) en Gregor Schneider (DE).

Met op woensdag 19 maart een performance van Oscar Santillan en op zondag 23 maart een performance van Charbel joseph H. Boutros.

Voor meer informatie over het programma klik hier

The Ridder
Oeverwal 3
Maastricht
Open: Wo-za 11.00 - 18.00 uur

Charbel-joseph H. Boutros, Rodrigo Hernández, Oscar Santillan in Moules, Oeufs, Frites… at The Ridder, Maastricht

Ongoing exhibition including works by Van Eyck participants Charbel-joseph H. Boutros (LB), Rodrigo Hernández (MX), Oscar Santillan (EC) and work by Marcel Broodthaers (BE), Thomas Grünfeld (DE), Sofia Hultén (DE), William Hunt (UK), Astrid Mingels (NL) and Gregor Schneider (DE).

With on Wednesday 19 March a performance by Oscar Santillan and on Sundat 23 March a performance by Charbel joseph H. Boutros.

For more information on the programme, click here

The Ridder
Oeverwal 3
Maastricht
Open: Wed-Sat 11 a.m. – 6 p.m.

Eerste Van Eyck Open Studios succesvol 

Zowel de preview- als de publieksdagen van de Van Eyck Open Studios, van 19 - 22 februari, zijn succesvol verlopen. Naast het werk in de studio’s waren de Labs open, werd het programma van de Van Eyck in al zijn aspecten gepresenteerd en werden poëzievoordrachten, een sjamanistische wandeling, een performance, een parade en verschillende workshops georganiseerd. In een aangename, ontspannen sfeer, was het hele gebouw opengesteld voor publiek. Niet alleen de kunstprofessionals, ook de lokale kunstliefhebbers en belangstellenden kwamen een kijkje nemen. In totaal kwamen meer dan 1500 mensen naar de Open Studios.
De Open Studios was het moment voor de deelnemers om het werkproces dat zij hebben doorlopen te tonen. Voor de meeste deelnemende kunstenaars, ontwerpers en curatoren zit hun werkperiode aan de academie er nu op. Half maart verwelkomt de Van Eyck de nieuwe lichting deelnemers.

U hoeft niet te wachten tot de volgende Open Studios om de Van Eyck te bezoeken: naast lunch, koffie of drankje in ons café-restaurant, zijn ook de lezingen en presentaties die door het jaar heen worden georganiseerd toegankelijk voor publiek. Vanaf april beginnen we weer met de donderdagavond presentaties, waarin enkele deelnemers of een (gast)adviseur hun werk en artistieke visie zullen toelichten, met aansluitend een gezamenlijk etentje. Hou de website of Facebook in de gaten voor het wekelijks programma. Tot snel op de Van Eyck!

First Van Eyck Open Studios a success

Both the preview and the public days of the Van Eyck Open Studios, 19 - 22 February, were successfully concluded. Next to the work in the studios, the Labs were open and the programme of the Van Eyck in all its aspects was presented. Moreover; poetry readings, a shamanic walk, a performance, a parade and various workshops were organized. In a relaxed atmosphere, the complete building was opened up to the public. Not only art professionals, also local art lovers and other interested people came by. In total more than 1500 visitors visited the Open Studios.
The Open Studios was the moment for the participants to show their work process of the last year. For most of the participating artists, designers and curators their work period at the academy has ended now. the Van Eyck welcomes the new participants mid-March.

You do not have to wait until the next Open Studios to visit the Van Eyck: besides lunch, coffee or drink in our café-restaurant, you are most welcome to join the lectures and presentations, organized throughout the year. From April onwards we’ll start anew with our Thursday night presentations, in which several participants or a (guest) advisor present their work and artistic vision, followed by a dinner. Check the website or Facebook regularly for the weekly programme. See you soon at the Van Eyck!

Performing Gender in Maastricht

Van 24 februari t/m 3 maart is een internationaal gezelschap van choreografen en beeldend kunstenaars in Maastricht aan het werk, in het kader van het internationale project Performing Gender. Performing Gender is een Europees dansproject dat middels de dans én beeldende kunst de stereotype beelden rondom seksuele voorkeur, identiteit en gender wil bevragen.

In Maastricht starten Jordi Cortés (choreograaf, Spanje), Nina Kurtela (multidisciplinair kunstenaar, Kroatië), Alessandro Sciarroni (beeldend kunstenaar en choreograaf, Italië), Connor Schumacher (choreograaf, Nederland) en Oscar Santillan (beeldend kunstenaar uit Ecuador en werkend in Nederland) een onderzoek naar de diversiteit aan beelden in relatie tot het thema. Met als uiteindelijk resultaat een serie nieuw gecreëerde danssolo’s en performances die tijdens de 17e editie van Festival de Nederlandse Dansdagen in oktober 2014 in première gaan.

De Nederlandse Dansdagen, mede initiator en vormgever van dit internationale project, werkt in deze onderzoeksweek nauw samen met de Van Eyck en het Bonnefantenmuseum. Op 27 februari delen de kunstenaars in het Bonnefantenmuseum een eerste live gedanste schets van hun werk met een select aantal genodigden.

Voor meer informatie, klik hier

Performing Gender in Maastricht

Performing Gender is a European dance project on gender and sexual orientation differences and wants to build a European laboratory in which dominant codes and mainstream images in relation to gender and sexual preferences are questioned and reflected upon, bringing this into the wider community through the universal language of the arts, to develop new images and to collect new insights together. The starting point of this journey is the body of the artist, seen as the ideal cultural medium to research and to portray new identities. 

 Performing Gender is in Maastricht from 24 February – 3 March for its fourth and last workshop, and is organised by the Dutch Dance Festival in close collaboration with the Bonnefantenmuseum and the Van Eyck. 

The five artists involved in this Maastricht Workshop are Connor Schumacher (Netherlands), Alessandro Sciarroni (Italy), Jordi Cortés (Spain), Nina Kurtela (Croatia), and Oscar Santillan (Ecuador, working in the Netherlands at the Van Eyck).
The activities are scheduled from 24th February to 3rd March; a ‘first draft’ of the artists’ work will be performed for a limited audience in the Bonnefantenmuseum on 27th February.

For more information, click here

 

 

Loading